Resolution No. 353-12

A RESOLUTION APPROVING THE MUNICIPAL ORDINANCE NO. 12-03 OF THE SANGGUNIANG BAYAN OF TUDELA, “ORDINANSA NGA GINADILI SA MGA ESTUDIANTE SA HIGH SCHOOL UG ELEMENTARYA PAGDULA SA COMPUTER SA MGA COMPUTER SHOP, INTERNET CAFES SA ORAS NGA TING KLASE GIKAN SA ALAS 8:00 SA BUNTAG HANGTOD SA ALAS 4:00 SA HAPON SA MGA ADLAW NGA LUNES HANGTOD BIERNES”

Share This Post: