Vice-Governor’s Speech: Synchronized Coastal Clean-Up

Usa ka matahom nga kabuntagon kanatong tanan!

Nalipay ko ug dako nga mahimong kabahin sa atong buluhaton karong adlawa ug nagpasalamat pud kaayo mi ug dako sa inyong partisipasyon.

Nganong atong ginabuhat ang coastal clean-up? Matod pa sa Environmental Management Bureau sa DENR, as early as 1996, monitoring of the country’s rivers showed that domestic wastewater is the principal cause of organic pollution. Forty-eight percent (48%) sa rason sa pollution sa atong mga bodies of water gikan sa mga domestic wastes. Yet, only 3% of investments were allocated to sanitation and sewage treatment sa tibuok Pilipinas.

Kasagara dili nato makita nga problema hangtod nga dili magbaha kay ang mga basura diay nagbara na sa atong mga sewage ug drainage system padulong sa atong mga suba ug kadagatan. Magpasalamat na lang gani ta nga ang Misamis Occidental, unlike sa dagko kaayong mga syudad sama sa Manila, dali ra kayo magbaha bisan ug ulan ra ug dili gani bagyo. Apan ang atong populasyon usab diri sa probinsya nagtubo. Mao nang magtinabangay ta sa pagbantay sa kalimpyo sa atong mga kadagatan ug kasubaan; ug ayaw mo kabalaka, ang atong Provincial Government nagkalingaw na sa atong 10-Year Solid Waste Management Plan.

Hinaot nga dili lamang karon apan sa matag panahon nga aduna moy makita nga maglabay ug basura sa mga dagat ug suba, mahimo unta tang mga responsible citizens nga mubadlong batok niana.

Sa dili pa ta manglimpyo, kupti ang abaga sa imong tapad ug ingna siya, “Magtinabangay ta pagbantay sa kalimpyo sa atong kabaybayunan ug kadagatn alang sa kaugmaon sa atong kabataan.”

Daghang salamat. Ang Diyos magapanalangin kaninyo sa inyong paghago.

Share This Post: