Vice-Governor’s Speech: Women’s Month Closing Ceremony

My respect to our beloved Provincial Governor – Hon. Herminia M. Ramiro; sa atong SP Chairperson for the Committee on Women – Hon. Edilma Bulawin; sa atong Provincial Federated Women’s Organization President – Hon. Jeselie Borbon; sa atong WINGS President – Ms. Elma Gula; sa atong Provincial GAD Officer – Ms. Maribel Gonzales; sa tanang Juana nga ania karon ug sa mga Juan nga kanunay nagsuporta, maayong buntag kanatong tanan.

Kapakanan ni Juana, isama sa agenda.” Dako nakong kalipay to be part of this event. All the messages we heard this morning all point out to one truth, nga ang pagplano sa mga development ug budgeting initiatives of different governments from the international down to the local level must give enough room sa pagpalambo ug pagprotektar sa mga kababayen-an.

So I encourage you Juana. Kon naa kay nahibaloan nga mga concerns sa kadaghanan nga Juana nga angay tagaan ug pagtagad, ang inyong provincial leaders andam musuporta sa mga programa nga maghatod ug kaayuhan sa atong mga kababayen-an.

Ang atong Governor, thru the PGAD Office and Wings Organization, andam ug tagana sa pag-aksyon. Kami usab sa SP, thru the Committee on Women headed by Hon. Bulawin and thru me, pwede ninyo duolan ug pahibaloon sa inyong mga inputs ug mga ideya that we will condsider in policy-making.

Kapakanan ni Juana, isama sa agenda” is telling us that we are equally important development partners, ug dako ta ug mahimo sama sa ubang membro sa atong mga komyunidad; and with that, let me quote a principle advocated by Robert Zoellick and it says: “Equality is not just the right thing to do. It’s smart economics. How can an economy achieve full potential if it ignores, sidelines, or fails to invest in half its population?” Kon si Juana dili apilon sa pagplano, sama ra nga katunga lang sa atong populasyon ang giisip nato nga maka-benepisyo sa mga serbisyo sa atong sa gobyerno.

And what does that mean to you Juana? Unsa man kana ka-importante alang kanimo Juana nga iapil ka sa agenda? Lingia ang imong tapad nga Juana ug ingna sya: “Juana, you now have a voice. Use that to inspire by example, be an economic driver, and be a voice to bring change. Bloom where you are planted.“

Congratulations to all women and a big thank you to the organizers of this event for a successful Women’s Month Celebration.

Juana – kasama ka at mahalaga ka! Daghang salamat.

Share This Post: