Vice Governor’s Message: Oroquieta City Women’s Month Celebration

My respect to our beloved City Mayor nga usa ka Juan, Hon. Jason Almonte; sa atong guest speaker – a very empowered woman and former City Mayor, Mrs. Nancy S. Bandala; sa atong SP Chairperson for the Committee on Women and Federated Women’s Association President of Oroquieta City, Hon. Jeselie Borbon; sa atong mga opisyales; sa Local Council for Women; ug Women in Government Service; sa tanang mga empleyado; ug sa tanang mga Juana, ilabina ang mga women’s organization presidents sa mga nagkadaiyang barangay dinhi sa dakbayan sa Oroquieta nga ania karon; ug sa mga Juan nga kanunay nagsuporta; friends from media, maayo buntag kanatong tanan!

This year, as we celebrate Women’s Month, we are faced today with yet another challenge: “How can we make change work for women? “Maayo kaayo ang atong tema nga nag-ingon: “Making change work for women” – because this will lead us to another question: and that question is – Unsa na ba ang nahatod nga kaayuhan sa mga kababayen-an sa mga programa sa atong gobyerno nga gitumong sa pag-mainstream sa gender equality o pagsulong sa katungod sa mga kabayen-an?

Looking back years ago and looking into the status of gender mainstreaming today, makaingon ta ug atong makita nga nag-improve na ang gender-balance in leadership and decision making positions – both in public and private sector. Dinhi mismo sa atong probinsya ug sa atong syudad, women have played vital roles in leadership; that is why we have a lady governor, a lady vice governor and lady councilors in the city. Unlike the years past, karong panahona, aduna nay tingog ang mga kababayen-an. As we look around, unsaon man nato pagkahibalo that women are empowered and respected? How can we measure change working for women? We can say change has worked for women if violence against women is reduced to the lowest level, where women have become income-earners and where women are part of policy-making.

GAD Mainstreaming has yet to succeed. Women empowerment is not only about employment – apan ang paglambo sa mga kababayen-an, angay usab maglangkob sa importante kaayo nga kahimtang nga angay natong makab-ot. And that condition is for women of all ages to live free from many forms of violence – whether domestic or results of arm conflict. Dapat unta wala nay babayeng gidagmalan o gi-abusohan.

Sa atong nasud mismo, kitang kababayen-an – we compose half of the entire population of the Philippines. Busa, we have such a big role. If half of the population is left behind, the entire country will suffer. But if half of the country is equally empowered with the other half, I can only imagine kon unsa kanindot nga kalamboan nga pwede natong makab-ot.

In behalf of my colleagues from the Sangguniang Panlalawigan, magpadayon mi sa among pag-ugmad sa mga balaod that will protect our women from discrimination and violence. Kitang mga kababayen-an, we deserve a live free of violence, abuse and discrimination. Busa, ayaw tuguti ikaw, isip babaye, malubong dihang dapita – you have a voice.

Before I close – lingia palihog ang imong tapad ug ingna sya: “Babaye – bililhon ka busa, angayan lang nga tagaan ka ug importansya.” Together, let us make change work for women.

Happy Women’s Day to all of us! Thank you and Mabuhay!

Share This Post: