Resolution No. 054-2022

A RESOLUTION APPROVING THE MUNICIPAL ORDINANCE NO. II-S-2021 OF THE SANGGUNIANG BAYAN OF BONIFACIO, “ANG ORDINANSA KALABOT SA PAGPANALIPOD UG PAGMATOTO SA YUTANG KABILIN 0 ANCESTRAL DOMAIN NING LUNGSOD SA BONIFACIO”

View Fullscreen
Share This Post: