1st Congress of Mindanao Liga ng mga Barangay, Nov 7, 2014